Czy osoba lokalizowana jest o tym informowana?

Aby lokalizować Bliskiego musi on najpierw zostać dodany do usługi (patrz Jak dodać Bliskiego do usługi), oraz wyrazić zgodę na lokalizowanie.

  1. W momencie dodania Bliskiego do usługi, otrzymuje on smsa z informacją o tym, że numer telefonu xxxxxxxxx chce go lokalizować.
  1. Aby tę lokalizację umożliwić, Bliski musi wysłać podaną w otrzymanej wiadomości komendę sms na wskazany numer. Niezwłocznie po wysłaniu tej komendy Bliski otrzyma smsa z potwierdzeniem, że taką zgodę wyraził i informacją, jak zgodę wycofać (wyjątkiem jest telefon w sieci Plus, tutaj potwierdzenie wyrażenia zgody przychodzi w ciągu 24 godzin od momentu jej wyrażenia).
    1. Zgodę wyraża się raz dla danego numeru telefonu (wyjątkiem jest telefon w sieci T-Mobile, tutaj zgodę wyraża się raz do roku; osoba lokalizująca jest powiadamiana o tym, że zgoda wkrótce wygaśnie i należy ją wyrazić ponownie- jak w punkcie 2; Bliski nie otrzymuje żadnej informacji).

Teraz już możesz lokalizować Bliskiego i NIE BĘDZIE on o tym powiadamiany.

Pamiętaj!  Bliski może sprawdzić, czy ktoś może go lokalizować. Wystarczy, że wyśle sms o treści „KTO” na numer 8082 (koszt 0 zł). W odpowiedzi otrzyma listę numerów telefonów posiadających uprawnienia do lokalizacji jego numeru.

Przy zmianie Pakietu ponowne wyrażenie zgody na lokalizację nie jest wymagane.

Aplikacha Bezpieczna Rodzina monitorująca bezpieczeństwo wszystkich twoich bliskich