Numer telefonu Zegarka GPS GJD.01

Numer telefonu Zegarka GPS GJD.01 znajduje się na karcie gwarancyjnej urządzenia oraz na wykrojniku karty SIM.

Można go również sprawdzić dzwoniąc z zegarka na telefon osoby lokalizującej – numer zegarka wyświetli się na telefonie.