Numer telefonu Wodoodpornego Zegarka GPS GJD.02

Numer telefonu Wodoodpornego Zegarka GPS GJD.02 znajduje się na karcie gwarancyjnej urządzenia oraz na wykrojniku karty SIM.

Można go również sprawdzić dzwoniąc z zegarka na telefon osoby lokalizującej- numer zegarka wyświetli się na telefonie.