Dokładność lokalizacji

gjd_01

Aby wskazać najdokładniejszą lokalizację wykorzystujemy GPS, który pozwala lokalizować z dokładnością około 10m. Namierzenie GPS działa jedynie w otwartej przestrzeni.

W przypadku kiedy sygnał GPS jest niedostępny (np. budynkach) wskazujemy przybliżoną lokalizację dziecka za pomocą nadajników operatorów komórkowych. Dokładność lokalizacji zależy więc od metody lokalizacji urządzenia. Przybliżona lokalizacja zegarka GPS wynika z braku dostępności sygnału GPS a nie z wadliwości urządzenia.

Zegarek GPS GJD.01 jest lokalizowany dwoma metodami:

satellite

GPS

zegarek duża dokładność lokalizacji ok. 10m

kabeldziała tylko w otwartej przestrzeni

 

Lokalizacja satelitarna, która ustala dokładną pozycję urządzenia na bazie połączenia odbiornika (zegarka gps) z satelitą. W przypadku kiedy sygnał z satelity jest przerwany np. przez ścianę budynku lokalizacja GPS jest nie możliwa.

transmitter

GSM

zegarek dokładność ok. 200-1500m

kabel działa w budynkach i otwartej przestrzeni

 

Lokalizacja GSM jest lokalizacją obszarową i odbywa się za pomocą nadajników BTS operatorów sieci komórkowych. Jej dokładność zależy od ilości nadajników BTS w pobliżu.

Duże miasta mają większe zagęszczenie nadajników dzięki czemu lokalizacja po GSM jest dokładniejsza (w zasięgu 200-1000m). W przypadku obszarów wiejskich czy małych miast gdzie jest mniej nadajników lokalizacja jest mniej dokładna (w zasięgu 200m-3000m).

W zależności od tego, jaki sygnał jest dostępny, wskazujemy najlepszą lokalizację!