Blokowanie połączeń

Aby zablokować połączenia przychodzące na zegarek GPS w określonych godzinach:


  1. Kliknij na zakładkę “Więcej” w nawigacji zegarka GPS

blokuj_gps_dla_dzieci

  1. Wybierz zakładkę “Blokuj połączenia”blokuj_gps_dla_dzieci2

  1. Włącz opcję blokowania połączeń przychodzących na zegarek GPS

blokuj_gps_dla_dzieci2

  1. Ustaw godziny, w których połączenia przychodzące na zegarek GPS będą blokowane (np. godziny, gdy Dziecko jest w szkole

blokuj_gps_dla_dzieci3