Bateria

Aby naładować baterię Wodoodpornego Zegarka GPS GJD.02, należy podłączyć urządzenie za pomocą przewodu USB do źródła zasilania np. ładowarki lub komputera wyposażonego w port USB.

bateria_wodoodporny

Długość działania baterii: od 1 do 3 dni w zależności od ilości przeprowadzonych rozmów telefonicznych i interwału lokalizowania urządzenia (patrz – Jak włączyć automatyczną lokalizację).