Bateria

Aby naładować baterię Zegarka GPS GJD.01, należy podłączyć urządzenie za pomocą przewodu USB do źródła zasilania np. ładowarki lub komputera wyposażonego w port USB.

bateria

Długość działania baterii zależy od ustawienia częstotliwości lokalizacji urządzenia (patrz – Jak włączyć automatyczną lokalizację).