Najczęściej zadawane pytania

Uwaga! Telefon Bliskiego nie informuje go o lokalizowaniu

 • Bezpieczna Rodzina

  • Jak włączyć Bezpieczną Rodzinę po stronie Rodzica?

   Bezpieczną Rodzinę w sieci Play na abonament można aktywować wysyłając SMS o treści START na numer 2222 (koszt zwykłego SMSa), pierwsze 30 dni korzystania z usługi jest za darmo, później 19,99 zł z VAT co 30 dni za 500 lokalizacji (lokalizacja bez ograniczeń Bliskich w sieci Play). W przypadku telefonu na kartę aktywacja Bezpiecznej Rodziny odbywa się za pomocą wysłania SMS o treści START na numer 2222 (koszt zwykłego SMSa), pierwsze 30 dni korzystania z usługi jest za darmo, później 4,92 zł z VAT co 7 dni za 130 lokalizacji. Bezpieczna Rodzina aktywuje się automatycznie z chwilą uruchomienia Pakietu Premium w Orange i T-Mobile. W sieci Plus trzeba wysłać SMS o treści START BR na 60730 (0zł).
  • Jak włączyć Bezpieczną Rodzinę po stronie Bliskiej osoby?

   Zalogowany Rodzic z poziomu serwisu WWW lub aplikacji mobilnej w swoim telefonie przy włączonym pakiecie Premium, wybiera opcję Bezpieczna Rodzina, a następnie wysyła na numer telefonu dziecka, link z aplikacją dla Bliskiego. W celu pobrania aplikacji na telefon Bliskiego można także wpisać w wyszukiwarkę internetową znajdującą się w telefonie Bliskiego adres: www.gdziejestdziecko.pl/br, następnie postępować zgodnie z podaną instrukcją. Aby móc w pełni korzystać z aplikacji Bliski musi wyrazić zgodę na lokalizowanie przez Rodzica oraz zainstalować, a następnie aktywować wysłaną do niego aplikację. Dodatkowo telefon Bliskiego musi być wyposażony w GPS oraz mieć aktywny Pakiet Danych Internetowych, aby móc korzystać z otrzymywania dokładnej lokalizacji.

   W przypadku Bliskiego należącego do sieci PLAY niezbędna jest instalacja aplikacji mobilnej.

  • Jak pobrać aplikację mobilną Bezpieczna Rodzina na aparat telefoniczny Bliskiego?

   Po otrzymaniu wiadomości SMS od Rodzica, należy kliknąć w link, który jest w niej zawarty. Innym sposobem jest odszukanie i pobranie aplikacji Rodzinne SOS z internetowego sklepu Google Play (dawniej Android Market) dla Bliskich, którzy posiadają telefon z systemem Android, poprzez sklep internetowy App Store dla Bliskich wyposażonych w iPhone lub Windows Store dla Bliskich wyposażonych w system Windows Phone. Można również wpisać w wyszukiwarkę internetową znajdującą się w telefonie Bliskiego adres: www.gdziejestdziecko.pl/br, następnie postępować zgodnie z instrukcją.
  • Czy jest konieczność instalowania aplikacji mobilnej w ramach Bezpiecznej Rodziny w telefonie Rodzica?

   Nie ma konieczności jej instalowania, niemniej jednak, jest to najłatwiejszy sposób korzystania z Bezpiecznej Rodziny. Aby pobrać aplikację na telefon Rodzica można wpisać w wyszukiwarce internetowej adres: www.gdziejestdziecko.pl/app/. Link do pobrania znajduje się również w jednym z SMS’ów otrzymanych podczas pierwszego aktywowania Usługi. Innym sposobem jest odszukanie i pobranie aplikacji Bezpieczna Rodzina z internetowego sklepu Google Play (dawniej Android Market) dla Rodzica, który posiada telefon z systemem Android, poprzez sklep internetowy App Store dla Rodzica wyposażonego w iPhone, czy też aplikację Bezpieczna Rodzina dla telefonów z systemem Windows Phone.
  • Jak wyrazić zgodę na lokalizację Bliskiego w Pakiecie Bezpieczna Rodzina?

   Zgodę na lokalizację w każdym Pakiecie usługi wyraża się w identyczny sposób. Z telefonu Bliskiej osoby należy wysłać SMS wyrażający zgodę dla Rodzica oraz dla operatora sieci, u którego zarejestrowany jest numer telefonu Bliskiego. Najprostszym sposobem na dodanie numeru Bliskiego do usługi i tym samym, wyrażenie zgody na lokalizację, jest rozpoczęcie procesu z poziomu telefonu Rodzica, tj. wysłanie SMS o treści: XXXXXXXXX na numer 8082 (0zł) – gdzie XXXXXXXXX to numer telefonu Bliskiego. Po wysłaniu SMSa z telefonu rodzica, na numer bliskiej osoby po chwili przychodzi wiadomość SMS, w której zawarta jest instrukcja, jak należy wyrazić zgodę na lokalizację. Poniżej opis wysyłanych wiadomości SMS z poziomu telefonu Bliskiego, w zależności od sieci:
   Jeżeli numer dziecka należy do sieci:
   1.ORANGE – należy wysłać 2 wymagane wiadomości SMS:
   – Pierwszą o treści TAK na numer 8082 (koszt wiadomości 0 zł)
   – Drugą o treści: ZGODA GJD na numer 8007 (koszt wiadomości 0 zł)
   2. PLUS – należy wysłać 2 wymagane wiadomości SMS :
   – Pierwszą o treści TAK na numer 8082 (koszt wiadomości 0 zł)
   – Drugą o treści ZGODA na numer 8099 (koszt wiadomości 0 zł)
   3. T-MOBILE – należy wysłać 1 wymaganą wiadomość SMS:
   ZGODA na numer 8099 (koszt wiadomości 0 zł)
   4. PLAY – należy wysłać 1 wymaganą wiadomość SMS:
   TAK na numer 8082 (koszt wiadomości 0zł)
  • Na jakich modelach aparatów telefonicznych można zainstalować i uruchomić aplikację mobilną Bezpieczna Rodzina?

   Aplikację mobilną można pobrać na ponad 300 modeli telefonów takich producentów jak Samsung, HTC, Motorola, Sony Ericsson, Nokia oraz iPhone na platformach: Android, BADA ,JAVA, Symbian, iOS, Windows Phone. Jeśli Twój telefon ma problemy z instalacją lub uruchomieniem aplikacji – napisz do nas za pomocą formularza w dziale kontakt: http://www.gdziejestdziecko.pl/kontakt.
  • Czy Bliski musi posiadać smartfona?

   Nie, z telefonu Bliskiego należy jedynie wyrazić zgodę na lokalizację. Tylko w przypadku, gdy Bliski znajduje się w sieci Play występuje wymóg instalacji aplikacji mobilnej. Można ją pobrać ze strony: www.gjde.pl/br lub wpisując w Sklep Google/App store/Windows Store: Rodzinne S.O.S.
  • Czy Bliski ponosi opłatę za zainstalowaną na swoim telefonie aplikację mobilną Bezpieczna Rodzina?

   Nie, Bliski nie ponosi żadnych kosztów związanych z Pakietem Bezpieczna Rodzina. Koszty dodatkowe mogą być związane z transmisją danych (wg cennika operatora) np. podczas pobierania aplikacji.
  • Czy Bliski musi aktywować Pakiet/Subskrypcję Bezpieczna Rodzina na swoim telefonie?

   Nie ma konieczności włączania Pakietu/Subskrypcji Bezpieczna Rodzina na telefonie Bliskiego. Koszty związane z użytkowaniem usługi Bezpieczna Rodzina ponosi Rodzic.
  • Czy aplikacja dla Bliskiego jest inna niż dla Rodzica?

   Tak, ponieważ aplikacja dla Bliskiego nastawiona jest głównie na wysyłanie przez niego komunikatów typu OK czy SOS, natomiast aplikacja dla Rodzica służy przede wszystkim lokalizowaniu Bliskiego oraz otrzymywaniu komunikatów od Bliskiego. Aplikacje te różnią się także pod względem graficznym (interfejsem). Aplikację dla Rodzica można pobrać ze strony internetowej: www.gdziejestdziecko.pl/app, natomiast aplikację dla Bliskiego można pobrać z adresu: www.gdziejestdziecko.pl/br.
 • Zgłoszenia SOS i OK

  • Czy w sytuacji zagrożenia, przy użyciu konkretnego alarmu w aplikacji Bezpieczna Rodzina przez Bliskiego, powiadamiane są od razu służby takie jak: policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe?

   Wszystko zależy od indywidualnych ustawień aplikacji mobilnej Bliskiego, które może ustawić i modyfikować Rodzic w swoim profilu na stronie www.gdziejestdziecko.pl. W zależności od ustawień, których dokonał Rodzic, z telefonu Bliskiego może zostać wykonane połączenie do wybranych służb.
  • Czy wiadomość tekstowa z poziomu aplikacji Bliskiego w Bezpiecznej Rodzinie, może być wysłana, tylko do wcześniej sprecyzowanych odbiorców?

   Tak, niemniej listę odbiorców można edytować w ramach potrzeb. Dokonuje tego Rodzic w opcji Bezpieczna Rodzina wybierając funkcję „Kogo powiadomić” (Osoby do powiadomień).
  • Czy wykonanie zdjęcia lub nagranie video w przypadku alarmu wywołanego przez Bliskiego dzieje się samoczynnie?

   Wszystko zależy od tego, który z dostępnych alarmów SOS zostanie wybrany. Jeśli jest to SOS Ogólny, wówczas film nagrywany jest automatycznie. Nagrywane jest otoczenie telefonu, będące w zasięgu kamerki w telefonie. Można również wybrać opcję, w której zdjęcie lub nagrywanie filmu jest wykonywane przez Bliskiego, w wybranym przez niego momencie.
  • Czy wykonane zdjęcie lub nagranie video z poziomu aplikacji Bliskiego w Bezpiecznej Rodzinie jest automatycznie wysyłane w wiadomości SOS do rodzica, czy trzeba wykonać dodatkowe czynności?

   Nie trzeba wykonywać żadnych dodatkowych czynności. W SMSowym zgłoszeniu SOS Rodzic oraz wszystkie osoby dodane do powiadomień otrzymują link do swojego profilu, w którym mogą obejrzeć nagrany film.
  • Czy w sytuacji, kiedy Bliski wysyła potwierdzenie bezpieczeństwa (OK.) z aplikacji Rodzinne SOS to czy wraz z komunikatem tekstowym Rodzic otrzyma również informację o lokalizacji i podgląd mapy?

   Tak, otrzymuje wiadomość tekstową oraz informację o położeniu Bliskiego, które może otworzyć na mapie w aplikacji mobilnej lub w swoim profilu na stronie: www.gdziejestdziecko.pl.
  • Czy jest możliwość robienia zdjęć i nagrywania video oraz przesyłania ich do rodziców, przyjaciół, w przypadku, gdy Bliski przebywa np. na wycieczce itp., by móc podzielić się wrażeniami z najbliższymi?

   Tak, jest możliwość wykonania zdjęcia i nagrania oraz wysłania ich na aplikację mobilną do wskazanych wcześniej osób do powiadomień.
 • Kto może lokalizować

  • Jakie sieci operatorów obsługuje Gdzie Jest Dziecko?

   Bieżąca wersja współpracuje z sieciami Play, Plus, T-Mobile, Heyah i Orange. W Gdzie Jest Dziecko możliwe jest lokalizowanie telefonów Play, Plus, Simplus, MixPlus, T-Mobile, Tak Tak z T-Mobile na kartę, TU Biedronka, Mix, Heyah, NJU Mobile, Orange, Orange Mix, Orange GO, Orange Music oraz Orange POP. Dostępność usługi dla Abonentów i Użytkowników innych sieci jest priorytetem twórców Usługi.
  • Czy dopuszczalna jest sytuacja, żeby Rodzic posiadał telefon poza sieciami Play, Plus, T-Mobile, Heyah i Orange?

   Tak, mimo że aktualnie serwis umożliwia lokalizowanie telefonów tylko w sieciach Plus, T-Mobile, Heyah, Orange, Play. W przypadku, kiedy telefon Dziecka jest w sieci Play, Plus, T-Mobile, Heyah lub Orange, a Rodzica w innej sieci, można przeprowadzić rejestrację konta Rodzica za pomocą telefonu Dziecka. Następnie, do tak stworzonego konta można dodać Dziecko (posiadające telefon w sieci Play, Plus, T-Mobile, Heyah lub Orange). Przy takim rozwiązaniu należy pamiętać, że funkcje Usługi zarezerwowane tylko dla Rodzica, takie jak płatności przez SMS, muszą być realizowane za pomocą telefonu Dziecka. Lokalizacji Dziecka można dokonywać z poziomu serwisu WWW lub Aplikacji mobilnej.
 • Uprawnienia Rodzica

  • Czy uruchomiona Bezpieczna Rodzina jest aktywna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu?

   Tak, 24h na dobę, bez względu na różne okoliczności, tj. dni wolne, święta itp.
  • Co muszę zrobić, aby rozpocząć lokalizowanie mojego Dziecka?

   Aby rozpocząć lokalizację telefonu Dziecka należy wykonać kilka naprawdę prostych czynności:
   – Zapoznać się z usługą Gdzie Jest Dziecko czytając informacje zawarte na stronie: www.gdziejestdziecko.pl
   – Zarejestrować się w systemie wybierając zakładkę ZAREJESTRUJ na stronie www.gdziejestdziecko.pl/rejestracja
   – Dodać Dziecko wybierając zakładkę „Moi bliscy” należy wybrać opcję „Dodaj Bliskiego” po zalogowaniu się w serwisie na stronie www,
   – wysyłając z telefonu Rodzica wiadomość SMS w treści wpisując numer Dziecka na bezpłatny numer 8082
   – poprzez aplikację mobilną zainstalowaną na telefonie Rodzica, postępują wg. wskazówek
   – Uzyskać uprawnienia do lokalizacji telefonu Dziecka. Po nadaniu zgody Rodzic otrzyma SMS z potwierdzeniem i już może lokalizować Bliskiego.
  • Jak uzyskać uprawnienia do lokalizacji telefonu Dziecka?

   Z telefonu Bliskiego należy wysłać SMS wyrażający zgodę dla Rodzica oraz dla operatora sieci, u którego zarejestrowany jest numer telefonu Bliskiego. Poniżej opis wysyłanych wiadomości SMS z poziomu telefonu Bliskiego, w zależności od sieci:
   Jeżeli numer Bliskiego należy do sieci:
   1.ORANGE – należy wysłać 2 wymagane wiadomości SMS:
   – Pierwszą o treści TAK na numer 8082 (koszt wiadomości 0 zł)
   – Drugą o treści: ZGODA GJD na numer 8007 (koszt wiadomości 0 zł)
   2. PLUS – należy wysłać 2 wymagane wiadomości SMS:
   – Pierwszą o treści TAK na numer 8082 (koszt wiadomości 0 zł)
   – Drugą o treści ZGODA na numer 8099 (koszt wiadomości 0 zł).
   Do 24 h od czasu wyrażenia zgody przez osobę lokalizowaną zgodnie z działaniem opisanym w w ust.1 lit.b w Regulaminie Usługi, Osoba lokalizowana otrzyma dodatkową wiadomość SMS potwierdzającą wyrażenie zgody na lokalizację dla Usługi Gdzie Jest Dziecko.
   3. T-MOBILE – należy wysłać 2 wymagane wiadomości SMS:
   ZGODA na numer 8099 (koszt wiadomości 0 zł)
   4. PLAY – należy wysłać 1 wymaganą wiadomość SMS:
   TAK na numer 8082 (koszt wiadomości 0 zł)

   W sieciach T-Mobile i Heyah zgoda dla operatora wygasa samoczynnie po 12 miesiącach od wysłania SMS o treści ZGODA.

  • Co należy zrobić, gdy wygaśnie zgoda na lokalizację w sieciach T-Mobile lub Heyah?

   W sieciach T-Mobile i Heyah zgoda dla operatora wygasa samoczynnie po 12 miesiącach od nadania zgody. Po wygaśnięciu lokalizacja telefonu Dziecka nie jest możliwa, aż do momentu ponownego wysłania SMS o treści: ZGODA (koszt 0 zł z VAT).
  • Czy Rodzic jest informowany o cofnięciu zgody przez Dziecko?

   Tak, Rodzic jest informowany o fakcie wycofania zgody za pomocą wiadomości SMS, która jest przysyłana na jego numer telefonu.
  • Co należy zrobić, aby usługa działała jak dotychczas po zmianie numeru telefonu Rodzica?

   W przypadku zmiany numeru telefonu Rodzica konieczne jest wyrażenie zgody na lokalizację Dziecka dla nowego numeru telefonu Rodzica. Jeśli Dziecko posiada telefon w sieci ORANGE, wówczas w celu nadania zgody na lokalizację należy wysłać bezpłatne wiadomości SMS o treści: TAK na numer 8082, oraz ZGODA GJD na numer 8007. Jeśli Dziecko posiada telefon w sieci T-Mobile wówczas z telefonu Dziecka należy wysłać wiadomość SMS o treści ZGODA na numer 8099. W przypadku, gdy Dziecko posiada telefon w sieci PLUS, w celu nadania zgody na lokalizację należy wysłać z telefonu Dziecka bezpłatne wiadomości SMS o treści TAK na numer 8082 oraz ZGODA na numer 8099. Jeśli Dziecko posiada telefon w sieci PLAY wówczas, aby nadać zgodę na lokalizację należy wysłać z telefonu Dziecka wiadomość SMS o treści TAK na numer 8082.
  • Czy usunięcie konta przez Rodzica powoduje usunięcie numeru telefonu Dziecka, jako uczestnika usługi?

   Tak, ale sieć operatora posiada ciągle uprawnienie do lokalizacji. Po usunięciu konta warto wysłać SMS o treści:
   USUN z telefonu Dziecka na bezpłatny numer 8099 – w przypadku kiedy telefon Dziecka jest w sieci T-Mobile, Plus lub Heyah,
   KONIEC GJD z telefonu Dziecka na bezpłatny numer 8007 – w przypadku kiedy telefon Dziecka jest w sieci Orange.
  • Czy zgoda na lokalizację jest nadawana na zawsze?

   W sieciach ORANGE, PLUS, PLAY zgoda na lokalizację jest nadawana na zawsze, natomiast w przypadku sieci T-Mobile zgoda na lokalizację nadawana jest na 12 miesięcy.
  • Czy po zmianie karty SIM w telefonie Dziecka konieczne będzie ponowne nadanie zgody na lokalizację?

   Tak. W przypadku zmiany karty SIM bez zmiany numeru telefonu wymagane jest ponowne nadanie zgody na lokalizację.
  • Czy po zmianie Pakietu konieczne jest nadanie zgody na lokalizację i czy Dziecko jest o tym informowane?

   Nie ma konieczności nadawania zgody na lokalizację Dziecka w przypadku zmiany Pakietu/ Subskrypcji na telefonie Rodzica. Dziecko dodane do usługi nie jest informowane o żadnych czynnościach wykonywanych na koncie Rodzica
   (z wyjątkiem usunięcia numeru Dziecka z konta Rodzica).
  • Czy Dziecko jest informowane o operacjach wykonywanych w ramach usługi przez Rodzica?

   Nie. Wyjątek może jednak stanowić sytuacja, w której Rodzic usuwa numer Dziecka ze swojego konta w usłudze. Wówczas na telefon Dziecka wysyłana jest informacja, że jego numer telefonu został wycofany z usługi Gdzie Jest Dziecko.
  • Czy Dziecko jest informowane o wyłączeniu subskrypcji na koncie Rodzica w usłudze?

   Nie, wiadomość SMS z potwierdzeniem wyłączenia subskrypcji w usłudze Gdzie Jest Dziecko jest wysyłana wyłącznie na numer telefonu Rodzica.
  • Czy Dziecko w sieci T-Mobile będzie poinformowane o wygaśnięciu zgody na lokalizację?

   Nie, na telefon Dziecka nie jest wysyłana wiadomość z informacją o wygaśnięciu zgody na lokalizację.
  • Czy Rodzic zostanie poinformowany o wygaśnięciu zgody na lokalizację?

   Tak. W przypadku operatora T-Mobile, Heyah na telefon Rodzica z numeru 8082 wysyłana jest wiadomość SMS z informacją o wygasającej zgodzie wraz z instrukcją jej ponownego wyrażenia na 7 dni, 3 dni i 1 dzień przed wygaśnięciem zgody. W przypadku, kiedy zgoda nie zostanie ponownie wyrażona, na telefon Rodzica z numeru 8082 wysyłana jest wiadomość SMS z informacją o wygaśnięciu zgody.

 • Lokalizacja i działanie usługi

  • Jak dokładny jest proces lokalizacji z poziomu Bezpiecznej Rodziny?

   Informacja o lokalizacji Bliskiego w Bezpiecznej Rodzinie pobierana jest z odbiornika GPS w telefonie Bliskiego i przy wsparciu sygnału GSM operatora sieci, w której Bliski ma telefon, co daje nam większą dokładność wykonanego pomiaru w porównaniu z sygnałem GSM bez włączonej funkcji GPS w telefonie Bliskiego.
  • Dlaczego aby umożliwić Rodzicowi lokalizację z telefonu Dziecka muszą zostać wysłane, aż dwie wiadomości SMS?

   Jest to jeden z wielu elementów gwarantujących bezpieczne korzystanie z Usługi. Pierwszy SMS upoważnia numer Rodzica do lokalizacji telefonu Dziecka. Drugi SMS upoważnia operatora sieci do lokalizacji telefonu Dziecka w usłudze Gdzie Jest Dziecko-Bezpieczna Rodzina. Wyjątkiem jest sieć Play oraz T-Mobile, gdzie wystarczy wysłać 1 SMS w celu nadania zgody.
  • Czy Dziecko wie, że jest lokalizowane?

   Nie, Dziecko nie jest informowane o tym fakcie.
  • Czy Dziecko może sprawdzić, kto może je lokalizować?

   Tak, z telefonu Dziecka należy wysłać SMS o treści: KTO na numer 8082 (koszt 0 zł). W odpowiedzi Dziecko dostanie listę numerów telefonów posiadających uprawnienia do lokalizacji jego numeru.
  • Czy Dziecko może cofnąć zgodę na lokalizowanie przez wybranego Rodzica?

   Tak, z telefonu Dziecka należy wysłać SMS o treści NIE XXXXXXXXX na numer 8082 (koszt 0 zł VAT), gdzie XXXXXXXXX to 9-cio cyfrowy numer Rodzica, dla którego ma być wycofana zgoda na lokalizację. Cofnięcie uprawnień do lokalizacji telefonu, z którego wysłano wiadomość, zostanie zrealizowane w chwili odebrania przez Dziecko wiadomości zwrotnej z numeru 8082.
  • Czy Dziecko może zablokować możliwość lokalizacji przez sieć operatora?

   Tak, z telefonu Dziecka należy wysłać SMS o treści:
   USUN na bezpłatny numer 8099 – w przypadku kiedy telefon Dziecka jest w sieci T-Mobile, Plus lub Heyah,
   KONIEC GJD na bezpłatny numer 8007 – w przypadku kiedy telefon Dziecka jest w sieci Orange.
   NIE XXXXXXXXX na bezpłatny numer 8082 gdzie XXXXXXXXX oznacza numer telefonu Rodzica dla telefonu Dziecka w sieci Play
   Cofnięcie uprawnień do lokalizacji telefonu, z którego wysłano wiadomość, zostanie zrealizowane w chwili odebrania przez Dziecko wiadomości zwrotnej.
  • Czy powinienem coś zrobić w usłudze, jeśli telefon Dziecka zmienił właściciela i nie chcę aby numer był lokalizowany?

   Tak. Z telefonu Dziecka należy wysłać SMS o treści:
   USUN na bezpłatny numer 8099 w przypadku kiedy telefon Dziecka jest w sieci T-Mobile, Plus lub Heyah,
   KONIEC GJD na bezpłatny numer 8007 w przypadku kiedy telefon Dziecka jest w sieci Orange.
   NIE XXXXXXXXX na bezpłatny numer 8082 gdzie XXXXXXXXX oznacza numer telefonu Rodzica dla telefonu Dziecka w sieci Play
   Usługa automatycznie wyrejestruje telefon Dziecka z usługi, a operator cofnie możliwość lokalizacji tego numeru przez sieć.
  • Jak usunąć dane dziecka z usługi?

   Opcja usunięcia danych Dziecka z usługi jest dostępna z poziomu strony www, poprzez zalogowanie się na konto Rodzica i wybranie Bliskiego z listy. Następnie należy wybrać opcję „Edytuj dane” na stronie głównej prezentującej lokalizację danego Dziecka. Usunięcie danych Dziecka z usługi nie blokuje możliwości lokalizacji przez sieć operatora, dlatego zaleca się, aby po usunięciu danych wysłać z numeru Dziecka SMS o treści:
   USUN na bezpłatny numer 8099 – w przypadku kiedy telefon Dziecka jest w sieci T-Mobile, Plus lub Heyah,
   KONIEC GJD na bezpłatny numer 8007 – w przypadku kiedy telefon Dziecka jest w sieci Orange,
   NIE XXXXXXXXX na bezpłatny numer 8082 gdzie XXXXXXXXX oznacza numer telefonu Rodzica dla telefonu Dziecka w sieci Play
  • Jak poprawić dokładność lokalizacji w usłudze Gdzie Jest Dziecko?

   Dokładność lokalizacji jest zależna od zasięgu sieci telefonu Dziecka i miejsca położenia nadajnika BTS. Można otrzymywać dokładniejszą lokalizację Dziecka poprzez instalację na jego telefonie aplikacji mobilnej Rodzinne SOS. Dzięki tej aplikacji można również skorzystać z szeregu dodatkowych funkcji. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie: www.gdziejestdziecko.pl/bezpiecznarodzina/.
  • Jak zacząć lokalizować Dziecko za pomocą GPS?

   Należy upewnić się, że na telefonie Dziecka jest funkcja dostępu do GPS, następnie należy pobrać i aktywować na telefonie Dziecka aplikację mobilną Rodzinne SOS oraz zezwolić jej na korzystania z funkcji GPS w celu uzyskania bardzo dokładnej lokalizacji Dziecka. Dodatkowo na telefonie Dziecka musi być aktywny Pakiet Danych Internetowych.
  • Czy usługa działa poza granicami Polski?

   Niestety w chwili obecnej usługa Gdzie Jest Dziecko działa tylko na terenie Polski. Bliski musi znajdować się na terenie kraju.
  • Czy położenie podawane w odpowiedzi na zapytanie o lokalizację Bliskiego w usłudze w 100% odpowiada rzeczywistemu położeniu?

   Lokalizacja karty SIM poprzez nadajnik BTS jest uzależniona od wielu czynników technicznych, które mogą zmieniać się w zależności od obszaru przebywania Bliskiego. W związku z tym dostawca usługi gwarantuje wysokie prawdopodobieństwo uzyskania faktycznej lokalizacji nie zaś jej stuprocentową dokładność. Jeśli lokalizacja odbywa się poprzez GPS Rodzic otrzymuje informacje o dokładności lokalizacji, co do kilku metrów.
  • Skąd mam wziąć hasło do zalogowania się na swoje konto użytkownika usługi Gdzie Jest Dziecko?

   Hasło dostępu do konta użytkownika usługi Gdzie Jest Dziecko otrzymają Państwo przy rejestracji do usługi w postaci wiadomości SMS. Dzięki niemu będą mogli się Państwo zalogować zarówno z poziomu www jak i aplikacji mobilnej. Loginem jest numer telefonu Rodzica.
  • Czy po usunięciu konta w usłudze możliwy jest późniejszy powrót do usługi bez konieczności przechodzenia procedury rejestracyjnej?

   Niestety nie. W przypadku usunięcia konta Rodzica w usłudze Gdzie Jest Dziecko usuwane są wszelkie dane Bliskich dodanych wcześniej do tego konta, w tym uprawnienia do lokalizowania Bliskich. W związku, z czym konieczne będzie powtórzenie procedury rejestracji w usłudze łącznie z nadaniem uprawnień do lokalizowania Bliskich.
  • Skąd wiem, że aplikacja zainstalowana na telefonie Dziecka korzysta z funkcji GPS?

   Aby upewnić się, że aplikacja mobilna zainstalowana na telefonie Dziecka korzysta z funkcji GPS należy sprawdzić czy aplikacja uzyskała dostęp do GPS. Gdy GPS jest włączony w trakcie ustalania lokalizacji jest widoczny komunikat „Trwa ustalanie dokładniejszej lokalizacji” i jeśli GPS był włączony wówczas otrzymujemy opis lokalizacji z informacją w postaci komunikatu: „Ustalono dokładną lokalizację”.
  • Czy lokalizacja w dużym i małym mieście jest tak samo dokładna?

   Nie zawsze. Orientacyjnie można przyjąć, iż lokalizowana karta SIM używana przez Dziecko znajduje się w obszarze o promieniu 600m. Jednakże w zależności od wielkości miasta, w którym odbywa się lokalizacja mogą występować pewne rozbieżności uzależnione głównie od zagęszczenia infrastruktury sieci operatora, które jest różne w małych i większych miastach.
  • Jakie parametry musi spełniać telefon Rodzica i Dziecka, aby można było zainstalować na nim aplikację mobilną Gdzie Jest Dziecko/Bezpieczna Rodzina?

   Telefon powinien mieć przede wszystkim dostęp do Internetu, aby można było pobrać daną aplikację oraz z niej korzystać. Ważna jest także funkcja Autofocus, jaka musi być w telefonie, w którym chcemy zainstalować aplikację.
 • Uprawnienia Dziecka

  • Z jaką dokładnością usługa określa położenie telefonu Dziecka?

   Informacja o lokalizacji w Bezpiecznej Rodzinie pobierana jest z odbiornika GPS w telefonie Bliskiego i przy wsparciu sygnału GSM operatora sieci, w której Bliski ma telefon, co daje nam bardzo dużą dokładność wykonanego pomiaru.
  • Jak długo trwa proces lokalizacji?

   Zazwyczaj lokalizacja trwa kilka sekund. Zdarza się jednak, że może trwać nawet kilkadziesiąt sekund. Aby nie blokować działania, usługę zaprojektowano tak, aby Rodzic mógł używać telefonu, podczas gdy sieć operatora realizuje lokalizację.
  • Jak długo trwa proces, od kliknięcia przez Bliskiego alarmu, do otrzymania wiadomości SMS lub e-mail przez Rodzica w Bezpiecznej Rodzinie?

   Może to zależeć od obciążenia sieci w danej chwili, ale z reguły nie powinien przekraczać kilku sekund. W przypadku, gdy Rodzic ma wyłączony telefon lub jest poza zasięgiem ważne jest, że wraz z wiadomością SMS wysyłane jest również powiadomienie w postaci e-maila, na adres ustawiony na koncie Rodzica w serwisie WWW. Dodatkowo Rodzic może także w opcji Bezpieczna Rodzina -> Kogo powiadomić wybrać dodatkowe osoby, które dostaną powiadomienie w sytuacji zagrożenia.
  • Czy lokalizacja realizowana przez SMS jest aktualizowana i pokazywana w usłudze WWW?

   Tak. Jeśli w tym samym czasie Rodzic zlokalizuje Dziecko za pomocą SMS i widzi serwis WWW usługi, nowa lokalizacja Dziecka zostanie automatycznie zaprezentowana na WWW.
  • Co to są „Moje miejsca” i do czego służą?

   „Moje miejsca” to zbiór miejsc, gdzie Dziecko może się znajdować podczas typowego dnia. Definiując na mapie takie miejsca Rodzic może oceniać lokalizację Dziecka w stosunku do tych miejsc zamiast do listy ulic.
  • Do czego służy opcja „Planuj lokalizacje”?

   Za pomocą tej opcji Rodzic może określić, kiedy system ma lokalizować Dziecko. Można zdefiniować lokalizację jednorazową lub cykliczną określaną dla każdego dnia tygodnia oddzielnie.
  • Dlaczego planowane lokalizacje mogą być realizowane w odstępach 15-sto minutowych?

   Dzięki temu Rodzic nie musi wpisywać godziny i kilkoma kliknięciami w matrycę godzin może zdefiniować lokalizacje. Chodzi o wygodę użytkowania systemu.
  • Czy planując lokalizację mogę żądać, żeby jej wynik był dostarczony na mój telefon?

   Tak. Jeśli zaznaczysz opcję „Powiadamiaj SMSem” dostępną w planie lokalizacji.
  • Do czego służy opcja „Lokalizuj zgodnie z planem”?

   Jeśli jest włączona system po prostu realizuje plan lokalizacji, w przeciwnym przypadku nie realizuje tego planu. Opcja została udostępniona po to, żeby Rodzic bardzo szybko mógł przerwać działanie planu, a potem szybko do niego powrócić. Przykładem mogą być ferie. Tuż przed feriami Rodzic wyłącza plan po to, aby po feriach szybko do niego wrócić.
  • Czy zmiana Pakietu subskrypcji wiąże się z ponownym dodaniem Dziecka do usługi Gdzie Jest Dziecko i powtórzeniem procedury rejestracji Dziecka w usłudze?

   Nie. Rodzic przy zmianie Pakietu subskrypcji w usłudze Gdzie Jest Dziecko nie musi dokonywać żadnych zmian związanych ze swoim kontem, w tym przypadku dodawać Bliskich do usługi oraz ponownie nadawać zgody na lokalizację przez Bliskich.
  • Czy możliwe jest lokalizowanie w usłudze bez konieczności nadania zgody na lokalizację?

   Nie. Zgodnie z Regulaminem usługi Gdzie Jest Dziecko konieczne jest nadanie zgody na lokalizację telefonu Dziecka w usłudze.
  • Czy przy zmianie karty SIM (bez zmiany numeru telefonu) w telefonie Bliskiego konieczne jest ponowne nadanie zgody na lokalizację?

   Tak, ponieważ usługa działa na zasadzie lokalizacji karty SIM, znajdującej się w telefonie Dziecka, w związku z tym przy zmianie karty konieczne jest powtórzenie procedury wyrażania zgody na lokalizację przez Dziecko.
 • Opłaty

  • Jakie są pełne koszty związane z uruchomieniem pakietu Bezpieczna Rodzina?

   Dostęp do Bezpiecznej Rodziny jest nadawany w ramach Pakietu Premium w sieci
   T-Mobile i Orange, czyli wszystkie koszty, jakie ponosi Rodzic to 6,15zł z VAT co 7 dni za 150 lokalizacji.
   W sieci Play (telefon na abonament) miesięczny dostęp do usługi kosztuje 19,99 zł z VAT za 500 lokalizacji co 30 dni, natomisat w  przypadku telefonu na kartę opłata wynosi 4,92 zł z VAT co 7 dni za 130 lokalizacji.
   W sieci Plus tygodniowy dostęp do wszystkich funkcji usługi kosztuje 8,61 zł z VAT co 7 dni za 150 lokalizacji.
  • Czy za korzystanie z usługi można płacić przez Internet?

   Aktualnie nie, ale realizacja płatności przez Internet będzie realizowana w najbliższym czasie.
  • Czy rezygnując z usługi odzyskam środki pozostające na koncie?

   Niestety nie. Usunięcie konta powoduje utratę środków (lokalizacji).
  • Co się dzieje, jeśli na koncie nie ma punktów do realizacji planów lokalizacji?

   System nie będzie lokalizował Dziecka, ale w chwili, kiedy ilość środków na koncie uniemożliwi realizację planowanych lokalizacji Rodzic otrzyma SMS z odpowiednią informacją.
  • Jak sprawdzić ilość dostępnych lokalizacji na koncie Użytkownika usługi (Rodzica)

   Użytkownik usługi może sprawdzić ilość lokalizacji dostępnych na swoim koncie poprzez wysłanie z numeru telefonu zarejestrowanego w usłudze, jako Rodzic bezpłatną wiadomość SMS o treści KONTO na numer 8082 lub poprzez zalogowanie się na swój Profil na stronie www.gdziejestdziecko.pl.
  • Czy konieczne jest ponowne aktywowanie subskrypcji po 7 dniach Okresu Promocyjnego?

   Nie. Aktywując subskrypcję na swoim koncie Rodzic może korzystać z usługi przez 7 dni za darmo, natomiast, jeśli przed upływem 7 dni nie wycofa się z usługi, wówczas przechodzi ona automatycznie w formę płatną.
  • Czy istnieje możliwość zasilenia konta Rodzica z innego numeru telefonu?

   Tak. Jest to możliwe za pomocą komendy KUP wysyłanej na numer 71718 (koszt 1,23 zł z VAT za 2 punkty lokalizacyjne w sieciach ORANGE, T-Mobile i Play; 1 punkt lokalizacyjny w sieci PLUS lub 71719 (koszt 11,07 zł z VAT za 20 punktów lokalizacyjnych w sieciach ORANGE, T-Mobile, Play; 15 punktów lokalizacyjnych w sieci PLUS). Jeśli chcemy zasilić konto Rodzica z innego numeru telefonu wówczas wysyłamy wiadomość SMS o treści KUP xxxxxxxxx na numer 71718 lub 71719, gdzie xxxxxxxxx to 9-cio cyfrowy numer Rodzica, który chcemy doładować w usłudze Gdzie Jest Dziecko.
  • Czy zmieniając Pakiet lokalizacji konieczne jest ponowne nadanie zgody na lokalizację Bliskiego?

   Nie. Przy zmianie Pakietu subskrypcji np. z Pakietu Standard na Premium na koncie Rodzica w usłudze Gdzie Jest Dziecko nie ma konieczności ponownego nadania zgody na lokalizację telefonu Dziecka.
  • Czy można dezaktywować subskrypcję i nadal korzystać z usługi?

   Tak. Należy jednak pamiętać, że aby móc lokalizować Bliskich w usłudze Gdzie Jest Dziecko należy mieć zapewnione na koncie Użytkownika usługi punkty lokalizacyjne (lokalizacje).
  • Czy odnowienie Subskrypcji/Pakietu Lokalizacji na koncie zawsze odbywa się dokładnie w tym samym czasie?

   W przypadku aktywnej na koncie Rodzica subskrypcji Pakietu Standard odnowienie lokalizacji odbywa się, co 30 dni (720 godzin), natomiast w przypadku Pakietu Premium odnowienie lokalizacji odbywa się, co 7 dni (168 godzin).
  • Czy usunięcie konta w usłudze wyłącza pobieranie opłat za korzystanie z usługi?

   Nie, ponieważ posiadanie konta w usłudze Gdzie Jest Dziecko jest bezpłatne, natomiast opłaty są związane z aktywną na koncie Rodzica zarejestrowanego w usłudze subskrypcją. Wyjątek stanowi usunięcie konta w sieci Orange oraz PLAY, które automatycznie usuwa subskrypcję.
  • Czy w przypadku nie uzyskania lokalizacji Dziecka z konta pobierany jest punkt lokalizacyjny?

   W przypadku, gdy telefon Dziecka jest wyłączony lub znajduje się poza zasięgiem sieci operatora punkt lokalizacyjny jest pobierany z konta Rodzica w usłudze, natomiast, jeśli Rodzic otrzymuje komunikat o braku możliwości lokalizacji wówczas usługa nie pobiera punktu lokalizacyjnego.
  • Czy lokalizacje dostępne na koncie Rodzica kumulują się?

   Zależy to od tego, w jaki sposób lokalizacje zostały zakupione. W przypadku lokalizacji otrzymywanych w ramach aktywnej na koncie Użytkownika Usługi subskrypcji nie kumulują się one, natomiast w przypadku lokalizacji zakupionych w ramach Pakietu Pojedynczych Lokalizacji, lokalizacje kumulują się i nie maja ważności.
  • Czym różni się Pakiet Standard od Pakietu Premium w usłudze Gdzie Jest Dziecko?

   Główną różnicą jest ilość otrzymywanych w ramach Pakietu lokalizacji. W przypadku Pakietu Standard Użytkownik Usługi otrzymuje 30 lokalizacji co 30 dni (koszt 6,15 zł z VAT co 30 dni) w sieci ORANGE i T-Mobile, natomiast w przypadku Pakietu Premium Użytkownik Usługi otrzymuje 150 lokalizacji co 7 dni (koszt 6,15 zł z VAT co 7 dni) w sieci ORANGE i T-Mobile i PLUS. Pakiet Premium posiada dodatkowe funkcje w usłudze, a także w przypadku sieci Orange i T-Mobile posiada opcje dostępne w ramach Pakietu Bezpieczna Rodzina. W Plus, aby aktywować Pakiet Bezpieczna Rodzina należy wysłać SMS o treści START BR na numer 60730 koszt 0 zł z VAT. Rodzic otrzymuje Pakiet 150 lokalizacji co 7 dni za 8,61zł z VAT. W sieci Play dostępny jest tylko Pakiet Premium – Bezpieczna Rodzina.
  • Czy, gdy lokalizacje na koncie Rodzica zostaną wykorzystane przed datą kolejnego odnowienia istnieje możliwość zasilenia konto w inny sposób?

   Tak. W sytuacji, gdy ilość dostępnych na koncie Rodzica w usłudze Gdzie Jest Dziecko lokalizacji jest niewystarczająca wówczas istnieje możliwość zasilenia konta Rodzica za pomocą Pakietu Pojedynczych Lokalizacji tzn. poprzez wysłanie z telefonu Rodzica wiadomości SMS o treści KUP na numer 71718 lub 71719 w zależności od ilości lokalizacji.
   Aby zakupić 2 punkty lokalizacyjne należy wysłać wiadomość SMS o treści KUP na numer 71718 (koszt 1,23 zł z VAT) w sieci ORANGE, T-Mobile, Play lub, aby zakupić 20 punktów lokalizacyjnych należy wysłać wiadomość SMS o treści KUP na numer 79718 (koszt 11,07 zł z VAT).W przypadku sieci PLUS istnieje możliwość zakupu 1 punktu lokalizacyjnego po wysłaniu SMS’a na numer 71718 (koszt 1,23 zł z VAT), zakupu 8 punktów lokalizacyjnych po wysłaniu SMS’a na numer 75718 (koszt 6,15 zł z VAT) lub zakupu 15 punktów lokalizacyjnych po wysłaniu SMS’a na numer 79718 (koszt 11,07 zł z VAT).
  • Czy Rodzic ponosi dodatkową opłatę za dodanie kolejnego Bliskiego do usługi?

   Nie, jedyną płatność w usłudze, jaką ponosi Rodzic to pakiet lokalizacji/subskrypcja. Pakiet Standard uprawnia do dodania 3 Bliskich do lokalizacji, Pakiet Premium/Bezpieczna Rodzina do dodania 5 Bliskich do lokalizacji.