Dostosowujemy regulaminy usług cyfrowych do zmienionych przepisów

1.01.2023 r. zmieniają się przepisy ustawy o prawach konsumenta [1]. W związku z tym aktualizujemy treść dokumentów, na podstawie których świadczymy Państwu usługi i treści cyfrowe. W szczególności:

  • dostosowujemy postanowienia o reklamacjach do nowych przepisów,
  • opisujemy zasady naszej odpowiedzialności, jeśli usługa nie działa zgodnie z umową.

Dokumenty, które zaktualizowaliśmy o nowe postanowienia, znajdą Państwu w pliku poniżej.

Regulamin Usługi Gdzie Jest Dziecko.pdf

Jeśli nie zgadzają się Państwo na zmiany, mogą Państwo zrezygnować z usługi. Żeby nas o tym zawiadomić, mają Państwo czas do 31.01.2023 r. Nie będzie się to wiązać dla Państwa z dodatkowymi opłatami. Rezygnacja dotyczy usługi cyfrowej, którą zmieniamy, i odniesie skutek na koniec jej cyklu rozliczeniowego.

[1] Podstawa prawna: ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. z 2022 r. poz. 2337)