Polityka prywatności (Privacy Policy): Informacja o danych osobowych dla usługi Gdzie jest Bliski, Bezpieczna Rodzina

Jesteśmy (Polkomtel Sp. z o.o.) administratorem Twoich danych osobowych wykorzystywanych w usłudze, w tym w aplikacjach mobilnych (Gdzie Jest Bliski, Bezpieczna Rodzina, Rodzinne S.O.S., Bezpieczny smartfon) oraz serwisach www (gdziejestbliski.pl, gdziejestdziecko.pl, bezpiecznarodzina.pl, BRodzina.pl, gjde.pl).

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje o przetwarzaniu danych osobowych w naszej usłudze:

I. Polityka prywatności: Informacja dla zamawiającego usługę (Osoba lokalizująca, Użytkownik/Rodzic):

Dane będą wykorzystywane zgodnie z niniejszą polityką prywatności w szczególności w celu założenia konta w usłudze i świadczenia usługi (podstawa prawna: zawarcie i wykonanie umowy) do czasu wyłączenia usługi.

W celu założenia konta w usłudze wymagamy podania numeru telefonu oraz opcjonalnie imienia i adresu e-mail (to wymóg wynikający z naszych zasad, a nie przepisów prawa).

Aby zapewnić sprawność procesu zamawiania i odnawiania usługi, możemy podejmować w sposób w pełni automatyczny decyzje o tym, czy umożliwimy Tobie nabycie lub przedłużenie usługi. Decyzja taka będzie oparta w szczególności o posiadane przez Polkomtel informacje o Twoim zadłużeniu w Polkomtel, o wysokości Twojego abonamentu, o wartości innych zamówień dokonanych przez Ciebie w Polkomtel oraz o stosowanych przez Polkomtel limitach (podstawa prawna: zawarcie i wykonanie umowy). Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem automatycznej decyzji, możesz o tym poinformować Polkomtel i poprosić o powtórną weryfikację z udziałem pracownika Polkomtel.

Dodatkowo dane będą wykorzystane także do tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne (obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usługi lub sieci, prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych) oraz wsparcia obsługi, w tym poprzez informowanie o awariach, dostosowanie obsługi w oparciu m.in. o dane o usłudze, z której korzystasz, czy o dotychczas złożonych reklamacjach – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes).

W pozostałym zakresie do przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z usługą będą miały zastosowanie szczegółowe informacje na stronie https://www.plus.pl/dane-osobowe oraz na stronie www.locon.pl/zasady-ochrony-danych-osobowych. Na tych stronach znajdziesz m.in. informacje na temat pozostałych celów i okresów przetwarzania danych, przysługujących Tobie praw oraz sposobów skorzystania z nich, przypadków przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, odbiorców danych, a także nasze dane kontaktowe.

Informacje uzyskane z Twojego urządzenia:

1. Co przechowujemy w pamięci Twojego urządzenia?

W naszej aplikacji korzystamy z rozwiązania umożliwiającego przechowywanie w pamięci Twojego urządzenia (telefonu, tabletu) określonych informacji, ułatwiających korzystanie z aplikacji lub naszej usługi ("Local Storage"). Local Storage wykorzystujemy m.in. po to, by umożliwić zaszyfrowane połączenie z naszą usługą, by przechować na Twoim urządzeniu podane przez Ciebie dane do zalogowania się w aplikacji oraz Twoje ustawienia w aplikacji.

Przechowywanie informacji w Twoim urządzeniu poprzez rozwiązanie Local Storage ani uzyskiwanie przez nas do nich dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu ani w zainstalowanym na nim oprogramowaniu.

W każdej chwili możesz usunąć informacje przechowywane dzięki rozwiązaniu Local Storage na Twoim urządzeniu poprzez odinstalowanie aplikacji oraz, w zależności od Twojego systemu operacyjnego, poprzez skasowanie w ustawieniach urządzenia mobilnego informacji z pamięci (cache) aplikacji lub wylogowanie się z aplikacji;

W związku z tym, że aplikacja pozostanie aktywna aż do momentu, gdy się z niej nie wylogujesz, powinieneś zadbać, aby niepożądane osoby nie uzyskały dostępu do Twojego urządzenia, na którym zalogowałeś się do aplikacji.

2. Jak korzystamy z narzędzi innych podmiotów?

W związku z wykorzystywaniem przez aplikację narzędzi innych podmiotów może dojść do umieszczania w Twoim urządzeniu plików cookies lub tokenów, a także do uzyskiwania dostępu do informacji przechowywanych na Twoim urządzenia, przez dostawców:

- narzędzia statystycznego Firebase lub Google Analytics (Google Ireland Limited) oraz Facebook. Zbierany będzie unikatowy identyfikator instancji aplikacji oraz ogólne informacje dotyczące korzystania z aplikacji, na potrzeby ulepszania funkcjonalności aplikacji i jej zawartości;

- narzędzia Firebase (Google Ireland Limited) w celu umożliwienia wysyłania komunikatów PUSH w aplikacji. Aby umożliwić poprawne przesyłanie komunikatów PUSH z uwzględnieniem Twojego sposobu korzystania z aplikacji, narzędzie to zbiera m.in. informacje o korzystaniu z aplikacji, modelu i systemie operacyjnym urządzenia, używanych ustawieniach i aplikacjach, wysłanych komunikatach PUSH, unikatowym identyfikatorze instancji aplikacji, wykorzystywanej sieci komórkowej oraz o adresie IP połączenia.

Informacje o tym, na jakich zasadach usługi Google Analytics oraz Facebook zbiera i przetwarza dane, udostępnione są przez jej dostawcę na stronie www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/ oraz https://www.facebook.com/privacy/policy lub pod innym adresem URL, który może zostać udostępniony publicznie przez Google/Facebook w dowolnym czasie. Strona ta wskazuje także, w jaki sposób możesz kontrolować informacje gromadzone przez Google/Facebook w związku z korzystaniem z aplikacji.

Możesz w każdej chwili wycofać zgodę na użycie narzędzi ww. dostawców poprzez zmianę ustawień w systemie operacyjnym Twojego urządzenia oraz użycie rozwiązań blokujących te narzędzia udostępnionych przez dostawców albo poprzez odinstalowanie aplikacji z Twojego urządzenia.

Komunikaty PUSH można w każdej chwili wyłączyć poprzez ustawienia aplikacji lub systemu operacyjnego Twojego urządzenia.

3. Do jakich funkcjonalności Twojego urządzenia uzyskujemy dostęp?

W ramach naszej aplikacji, dostęp do określonych funkcjonalności Twojego urządzenia jest niezbędny, aby świadczyć usługi zgodnie z oczekiwaniami użytkowników. Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis tych funkcjonalności oraz cel ich wykorzystania:

1. Dostęp do listy kontaktów: Aplikacja korzysta z listy kontaktów w celu ułatwienia wyboru osoby, którą chcesz lokalizować. Dostęp ten jest wykorzystywany wyłącznie w tym celu, a informacje z listy kontaktów nie są udostępniane osobom trzecim. W aplikacji prezentowana jest jedynie lista kontaktów, natomiast dane przesyłane do naszej usługi obejmują numer telefonu, imię oraz zdjęcie (o ile dostępne) wybranej osoby. Te informacje służą jedynie realizacji usługi lokalizacji i prezentacji lokalizowanej osoby w aplikacji. Pozostałe kontakty nie są w żaden sposób przetwarzane ani utrwalane przez aplikację lub usługę.

2. Dostęp do aparatu: Aplikacja wykorzystuje aparat w celu skanowania kodów QR podczas dodawania urządzeń do lokalizacji oraz wykonania zdjęcia osoby, która ma być lokalizowana. Zdjęcia te są wykorzystywane jedynie w celu zrealizowania usługi lokalizacji i prezentacji lokalizowanej osoby/urządzenia w aplikacji.

3. Dostęp do funkcjonalności związanych z lokalizacją (np. GPS): Aplikacja korzysta z lokalizacji Twojego urządzenia, aby umożliwić dodanie strefy bezpieczeństwa w miejscu, w którym się znajdujesz. Lokalizacja jest ustalana tylko w momencie dodawania strefy, a aplikacja nie zbiera ani nie przekazuje danych o lokalizacji Twojego urządzenia w tle czy w innych sytuacjach niezwiązanych z dodawaniem strefy bezpieczeństwa.

W trosce o prywatność i bezpieczeństwo naszych użytkowników, wszystkie powyższe funkcjonalności są wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z działaniem aplikacji oraz świadczeniem usługi. Zobowiązujemy się chronić prywatność naszych użytkowników i dbać o bezpieczeństwo ich danych osobowych przetwarzając dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszą Polityką Prywatności.

II. Polityka prywatności: Informacja dla przekazującego dane o lokalizacji (Osoba lokalizowana, Dziecko/Bliski):

Jeśli zgodzisz się na udostępnienie Twoich danych o lokalizacji na potrzeby usługi, tj. o położeniu urządzenia, w którym korzystasz z naszej karty SIM lub na którym została aktywowana aplikacja mobilna dla Osoby lokalizowanej (Rodzinne S.O.S., Bezpieczny smartfon), informacja o Twojej lokalizacji wraz z Twoim numerem telefonu będzie przekazywana użytkownikowi, dla którego wyrazisz zgodę, każdorazowo po złożeniu przez niego zapytania (na żądanie oraz automatycznie).

Użytkownik może włączyć automatyczne ustalanie lokalizacji Twojego urządzenia z minimalnym interwałem czasowym wynoszącym 15 minut. Użytkownik może także włączyć automatyczne strefy dla Twojego urządzenia, jak dom, szkoła, praca, itd., w celu wykrycia wejścia, obecności lub opuszczenia tej strefy przez Twoje urządzenie. Aplikacja mobilna dla Osoby lokalizowanej (Rodzinne S.O.S., Bezpieczny smartfon) zbiera dane o lokalizacji Twojego urządzenia, aby pokazać ją na telefonie użytkownika, nawet gdy aplikacja jest zamknięta lub nieużywana.

Zgodnie z zasadami działania usługi, nie będziesz informowany przez nas każdorazowo o tym, kiedy zostanie ustalona Twoja lokalizacja.

W każdej chwili możesz sprawdzić dla kogo wyraziłeś zgodę poprzez wysłanie wiadomości SMS o treści KTO pod numer 8082 (0zł). Możesz także łatwo cofnąć wyrażoną zgodę poprzez wysłanie wiadomości SMS o treści USUN na numer 8099 (0zł). Gdy na Twoim urządzeniu została aktywowana aplikacja mobilna dla Osoby lokalizowanej (Rodzinne S.O.S., Bezpieczny smartfon) należy ją usunąć. Nie będzie to wpływać na zgodność z prawem korzystania z Twoich danych o lokalizacji przed wycofaniem zgody oraz usunięciem aplikacji.

Przekazywana lokalizacja jest oparta o dane z sieci komórkowej, przez co jej dokładność zależy od gęstości pokrycia masztami telefonii komórkowej w obszarze, w którym przebywasz. Gdy na Twoim urządzeniu została aktywowana aplikacja mobilna dla Osoby lokalizowanej (Rodzinne S.O.S., Bezpieczny smartfon) przekazywana lokalizacja jest oparta o dane z odbiornika GPS w Twoim urządzeniu, przez co jej dokładność zależy od dostępności sygnału GPS w miejscu, w którym przebywasz.

Jeżeli przekazujesz urządzenie innej osobie, należy ją poinformować, że usługa jest włączona i możemy przekazać informację o lokalizacji urządzenia użytkownikowi, dla którego wyraziłeś zgodę.

Dane te będą dostępne na koncie tego użytkownika w usłudze przez 7 dni.

Użytkownik, dla którego wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji o Twojej lokalizacji, będzie jedynym odbiorcą Twoich danych.

III. Polityka prywatności: Kontakt z nami w sprawie Twoich danych osobowych i ochrony prywatności

We wszystkich sprawach dotyczących Twoich danych osobowych kontaktuj się z nami poprzez stronę https://gdziejestbliski.pl. Jeśli potrzebujesz złożyć wniosek na piśmie, możesz napisać do nas na adres: Polkomtel sp. z o.o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Polkomtel Sp. z o.o.: [email protected]