Informacja o danych osobowych dla usługi Gdzie jest Bliski

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje o przetwarzaniu danych osobowych w naszej usłudze:

I. Informacja dla zamawiającego usługę:

Jesteśmy (Polkomtel Sp. z o.o.) administratorem Państwa danych osobowych wykorzystywanych w usłudze Gdzie Jest Bliski.

Dane będą wykorzystywane w szczególności w celu założenia konta w usłudze i świadczenia usługi (podstawa prawna: zawarcie i wykonanie umowy) do czasu wyłączenia usługi.

W celu założenia konta w usłudze wymagamy podania imienia (na potrzeby usługi) i numeru telefonu (to wymóg wynikający z naszych zasad, a nie przepisów prawa). Podanie adresu e-mail, służącego do otrzymywania notyfikacji, jest opcjonalne (w razie niepodania adresu e-mail nadal można włączyć usługę).

Aby zapewnić sprawność procesu zamawiania i odnawiania usługi, możemy podejmować w sposób w pełni automatyczny decyzje o tym, czy umożliwimy Państwu nabycie lub przedłużenie usługi. Decyzja taka będzie oparta w szczególności o posiadane przez Polkomtel informacje o Państwa zadłużeniu u Polkomtel, o wysokości Państwa abonamentu, o wartości innych zamówień dokonanych przez Państwa u Polkomtel oraz o stosowanych przez Polkomtel limitach (podstawa prawna: zawarcie i wykonanie umowy). Jeśli nie zgadzają się Państwo z wynikiem automatycznej decyzji, mogą Państwo o tym poinformować Polkomtel i poprosić o powtórną weryfikację z udziałem pracownika Polkomtel.

W pozostałym zakresie do przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z usługą będą miały zastosowanie szczegółowe informacje na stronie www.locon.pl/zasady-ochrony-danych-osobowych. Na stronie tej znajdą Państwo m.in. informacje na temat pozostałych celów i okresów przetwarzania danych, przysługujących Państwu praw i sposobów skorzystania z nich, przypadków przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, odbiorców danych, a także nasze dane kontaktowe.

II. Informacja dla przekazującego dane o lokalizacji (Dziecka):

Jeśli zgodzą się Państwo na udostępnienie Państwa danych o lokalizacji (o położeniu urządzenia, w którym korzystają Państwo z naszej karty SIM) na potrzeby usługi, informacja o Państwa lokalizacji wraz z Państwa numerem telefonu będzie przekazywana użytkownikowi, dla którego wyrazili Państwo zgodę, każdorazowo po złożeniu przez niego zapytania. Zgodnie z zasadami działania usługi, nie będą Państwo informowani przez nas każdorazowo o tym, kiedy użytkownik zapyta się o Państwa lokalizację.

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć wyrażoną zgodę poprzez wysłanie wiadomości SMS o treści NIE [numer rodzica] na numer 8082. Nie będzie to wpływać na zgodność z prawem korzystania z Państwa danych o lokalizacji przed cofnięciem zgody.

Przekazywana lokalizacja jest oparta o dane z sieci komórkowej, przez co jej dokładność zależy od gęstości pokrycia masztami telefonii komórkowej w obszarze, w którym Państwo przebywają.

Jeżeli przekazują Państwo urządzenie z naszą kartą SIM innej osobie, należy ją poinformować, że usługa jest włączona i możemy przekazać informację o lokalizacji urządzenia użytkownikowi, dla którego wyrazili Państwo zgodę.

Dane te będą dostępne na koncie tego użytkownika w usłudze przez 2 dni dla pakietu Standard oraz 5 dni dla pakietu Premium i Bezpieczna Rodzina.

Użytkownik, dla którego wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie informacji o Państwa lokalizacji, będzie jednym z odbiorców Państwa danych.

W pozostałym zakresie do przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z usługą będą miały zastosowanie szczegółowe informacje na stronie www.locon.pl/zasady-ochrony-danych-osobowych. Na stronie tej znajdą Państwo m.in. informacje na temat pozostałych celów i okresów przetwarzania danych, przysługujących Państwu praw i sposobów skorzystania z nich, przypadków przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, odbiorców danych, a także nasze dane kontaktowe.